תנאי שימוש

  1. דף הבית
  2. תנאי שימוש

תנאי שימוש

עדכון אחרון: אוגוסט 2022.

ברוך הבא לאתר optical-center.co.il ("האתר") המופעל על ידי אופטיקל סנטר בינלאומי בע"מ ("החברה"). עם השימוש באתר הינך מעיד על הסכמתך לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות ("המסמכים המחייבים"). במידה ולא קראת אותם או שאינך מסכים להם – נבקשך להפסיק את השימוש באתר. אנא קרא תנאי שימוש אלה. הוראותיהם של המסמכים המחייבים יחולו על כל שימוש באתר, גלישה, ביצוע הזמנה ורכישות וכל פעולה כאמור מהווה את הסכמתך לתנאים המנויים במסמכים המחייבים.

השימוש באתר ובתוכן המוצג בו יעשה בכפוף לכללים הבאים: אתה רשאי להשתמש באתר זה למטרות שאינן מסחריות. אינך רשאי להעתיק, לשכפל או לצלם חומרים המוצגים באתר ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. אינך רשאי לתת או לאשר שימוש כאמור באתר לצדדים שלישיים. אינך ראשי לקשר את האתר לאתרים אחרים ללא הסכמת החברה בכתב ומראש.

ראשית ולפני הכל, אתר זה מיועד לשימוש לגולשים מעל גיל 13.

אם הנך גולש מתחת לגיל זה נבקשך שלא לגלוש באתר זה.

במידה והינך גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך רשאי לבצע פעולות משפטיות מכל סיבה שהיא, נדרש ממך ליידע את הוריך ו\או את האפוטרופוס החוקי שלך בדבר הוראות תנאי שימוש אלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה באתר. פיקוח על פעילות קטינים או בעלי אפוטרופוס והאחריות על יידועם בתנאי שימוש אלה חלה על האפוטרופוס בלבד.

 

השירותים באתר

אתר זה הוקם על ידי החברה בכדי לספק לך, הגולש, מידע, פרסום ואפשרויות רכישה של מוצרים שונים שהחברה מספקת ללקוחותיה וכן, מידע זמין ונוח על החברה, מבצעים והטבות מיוחדים ולסייע ביצירת קשר עם החברה.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתוכן המוצג בו ובמדיה הינם של החברה בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשות ציבור, או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את האתר, כל חלק ממנו או כל תוכן המוצג בו ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

סימני המסחר של החברה, עיצוב האתר, קוד המחשב של האתר, בסיסי הנתונים הינם רכושה הבלעדי ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

החברה לא תטען או טוענת לבעלות בתכנים, הערות או תגובות שאתה או גולשים אחרים מעלים לאתר. עם זאת, בעצם העלאת תכנים, הערות או תגובות לאתר הנך מצהיר כי אתה רשאי לעשות כן וכי יש לך את הסמכות החוקית להעלות את התכנים, הערות או התגובות וכי אינך מפר זכויות של אף צד שלישי כלשהו. החברה לא תישא באחריות כלפי כל נשק שיגרם, אם יגרם, לך או לאחרים מפרסום תכנים, הערות או תגובות ומפגיעה בזכויות קניין רוחני בהקשר זה. בנוסף, הנך נותן לחברה רישיון בלתי חוזר להסיר, לשנות, להעתיק ולעשות שימוש בכל תוכן שהנך מעלה לאתר ואתה מאשר כי הנך רשאי לעשות כן.

חל איסור לעשות כל שימוש בסמלי החברה וכן בכל תוכן אחר הקשור לחברה המוצג באתר, ללא אישר החברה מראש ובכתב.

 

תוכן, הערות ותגובות

גולשים רשאים להעלות הערות, תגובות, תמונות, קבצי וידאו ותוכן אחר ואף לשלוח אל החברה הצעות, רעיונות, הערות, תגובות, שאלות ותוכן אחר, כל זאת כל עוד התוכן האמור אינו פוגעני, משפיל, גזעני, פורנוגרפי, מאיים, פוגע בפרטיותו של אדם או מפר זכויות קניין רוחני וכן כל עוד תוכן כאמור אינו מכיל וירוסים, רובוטים, פרסומים פוליטיים, תוכן שיווקי מסחרי ושאינו מהווה "ספאם". בהעלאת תכנים לאתר ובגלישה בו אסור לעשות שימוש ברובוטים, דואר אלקטרוני מזויף, להתחזות לאדם או ישות אחרת או לנסות לטשטש את מקורו של התוכן המועלה בכל דרך אחרת. החברה שומרת לה את הזכות (אך לא את החובה) להסיר, לערוך או לחסום תוכן כאמור, אך אינה עוקבת אחר כל התוכן המועלה על ידי גולשים לאתר.

במידה והנך סבור כי תוכן האתר הנו פוגעני, מטעה, אינו מדויק, בלתי חוקי או אינו עומד בהוראות תנאים אלה, אנא פעל בהתאם להוראות המופיעות תחת הכותרת "נוהל הודעה והסרה" להלן. 

 

נוהל הודעה והסרה

במידה ומוצגים באתר תכנים ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפרים זכויות קניין רוחני שלך, לרבות זכויות יוצרים שלך ו/או פוגעים בפרטיותך ו/או הינם פוגעניים ו/או בלתי הולמים ו/או מהווים דיבה ו/או מכילים פורנוגרפיה, הנך מוזמן ליצור קשר עימנו קשר בבקשה להסירם (לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: contactisrael@OPTICAL-CENTER.COM, או דרך טופס צור קשר), תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר, פירוט טענותייך וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני, שם ופרטים מזהים. היה והתוכן ימצא מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אלייך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. כפי שצוין לעיל, מאחר ואנו איננו מתחייבת לנטר את התכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים, אזי לא נוכל לדעת כי מפורסם בהם תוכן מפר מבלי שאתה תיצור עמנו קשר. אנו לא נהיה אחראים לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, בין אם קיבלנו דרישה לכך ובין אם לאו להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות כל תוכן, מידע או קישור שהועלה לאתר ו/או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עלינו לנמק החלטתה זו. כמו כן, נהיה רשאים לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או לחסום את גישתו לאתר ו/או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

אחריות ורציפות השירות

הנך אחראי באופן בלעדי לשימושך באתר זה.

האתר מסופק וזמין לשימושך כפי שהוא ("as-is") ולא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד החברה בכל הנוגע לאופן הצגת האתר או לתכנים הנמצאים בו. הנך מקבל על עצמך כי אתה בוחר לגלוש באתר במצבו הקיים בכל כניסה אליו.

החברה אינה מתחייבת כי האתר ושירותיו יהיו זמינים באופן רציף, ללא תקלות או וירוסים, מאובטחים לחלוטין או חסינים בפני פריצה או בפני פעולות זדוניות אחרות המבוצעות על ידי פצחנים.

במידה ומתפרסמים באתר קישורים המובילים לאתרים חיצוניים, כיוון שהאתרים אליהם מובילים קישורים אלה אינם בשליטת החברה, מובהר כי החברה אינה אחראית לגבי איכותם, תפקודם ולשימוש בקישורים אלה, לכל מידע שיופיע באתרים חיצוניים אליהם הקישורים מובילים, לזכויות הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי או של הגולש ביחס לאתרים אלה.

החברה אינה בוחנת את תנאי המידיניות או נהלי אבטחת המידע ושמירת הפרטיות של אתרים חיצוניים ועל כן גלישה אליהם נעשת על אחריות המשתמש בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, מכל סוג, ישיר או עקיף במידה ויגרם ללקוח כתוצאה מגלישה באתר שאינו בשליטתה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את האתר על כל התכנים שבו, להפסיק לתחזק את האתר או לחסום חלקים ממנו וכן לשנות את אופיו הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מבנה האתר, הדפים, הקישורים, התכנים וכן כל פרט אחר באתר וזאת מבלי לבקש או לקבל את אישורו של איש ובכל עת.

 

הוראות לגבי רכישות באתר

אתר זה משמש, בין היתר, גם למטרת מכירת מוצרי החברה ללקוחותיה והנגשתם לרכישה נוחה וקלה על ידי הגולשים.

ביצוע רכישות דרך האתר מותר רק ללקוחות הכשירים לבצע פעולות משפטיות (מעל גיל 18 וללא אפוטרופוס), בעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף ובעלי תיבת דואר אלקטרוני פעילה.

עם ביצוע הרכישה באתר הנך מצהיר כי אתה בגיר (מעל גיל 18) וכי אמצעי התשלום בו נעשה שימוש הינו שלך או שקבלת את אישורו של בעל אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לטובת רכישה זו. החברה אינה מתחייבת לקבל את כל סוגי כרטיסי האשראי.

בהזמנת משקפים דרך האתר על בסיס מרשם רפואי, יש להקפיד ולשים לב למילוי כל פרטי המרשם בצורה מדויקת. האחריות להזמנה כאמור חלה על הגולש בלבד. משקפיים שיוזמנו דרך האתר ייוצרו באופן אישי ובמיוחד עבורך בהתאם לנתונים שהוזנו באתר ולחברה לא תהיה כל אחריות בהתייחס לתוצאות ייצור המשקפים ו\או להתאמתם לצורכיך עקב הזנת נתונים שגויים. עם הזמנת המשקפים הנך מאשר כי ידוע לך שיש להזמין משקפיים על בסיס מרשם עדכני בלבד וכי משקפיים שיוזמנו על בסיס מרשם שאינו עדכני או על בסיס נתונים שגויים עלולים להוות סכנה לעין ואף לפגוע באיכות הראייה, לגרום לתאונות, סחרחורת ועוד וכי האחריות למסירת הנתונים ולהזמנת משקפים על בסיס מרשם עדכני חלה עליך בלבד.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מפרט המוצרים הנמכרים באתר בכל עת וללא מתן הודעה. החברה אינה מתחייבת כי יש או תשמר זהות בין המוצרים המשווקים על ידה בחנויות לבין המוצרים המשווקים על ידה באתר. החברה אינה מתחייבת להחזיק במלאי זמין את כלל המוצרים המשווקים באתר (ושמורה לה הזכות להסיר מוצרים שאזלו או להשאירם באתר) והיא רשאית לסרב ו\או לבטל הזמנות של מוצרים שאינם זמינים במלאי. ללקוח לא תהיה כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד החברה בגין מוצרים שאינם זמינים במלאי ו\או אינם זמינים לרכישה דרך האתר. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע.

התמונות המוצגות באתר משמשות להמחשה בלבד.

לחברה שמורה הזכות (אך לא החובה) למנוע זכות גישה לרכישות ו\או לבטל רכישות של משתמש שאינו עומד בתנאי השימוש או מדיניות הפרטיות של האתר ו\או שפעילותו אינה הולמת או פוגעת במשתמשים אחרים, באתר, בחברה או בניהול האתר.

יתכן שתידרש למסור פרטים ו\או מסמכים נוספים על פרטי אמצעי התשלום בכדי לבצע רכישה באתר. מובהר כי עליך למסור רק פרטים נכונים ומדויקים וחל איסור על מסירת פרטי צד שלישי כלשהו.

החברה רשאית לבטל ו\או לדחות הזמנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בגין מסירת פרטים לא נכונים, סירוב של חברת אשראי לתשלום, מסירת פרטים חסרים ועוד. מובהר כי בעת ביצוע ההזמנה החברה רשאית לפנות לחברות האשראי והסליקה בכדי לקבל את אישורן לעסקה ולתשלום.

מטעמי אבטחת מידע ובכדי לשמור על ביטחון המידע של לקוחותינו, עם ביצוע ההזמנה פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במלואם אלא באופן חלקי בלבד (לדוגמא, ארבע ספרות אחרונות של כרטיס אשראי).

החברה רשאית להציע או להפסיק את הצעתם או לשנות, להחליף או לעדכן מבצעים, הטבות והנחות באתר, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. לא יינתנו הנחות, הטבות ו\או מבצעים, אלא לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

תנאי התשלום והעסקה יהיו כמפורט בכל הזמנה ועל הלקוח לעיין בהם בפרוט טרם אישור ההזמנה על ידו. מחירי המוצרים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כדין, מובהר כי על מחיר המוצר יכול שיתווספו עלויות משלוח או עלויות אחרות, עלויות נוספות יצוינו לפני ביצוע התשלום. המחיר התקף הינו המחיר המעודכן בעת ביצוע ההזמנה הנקוב באתר. החברה אינה מתחייבת לזהות מחירים בין האתר לסניפי הרשת. לחברה שמורה הזכות לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים באתר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך.

ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ובהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת או החלפת מוצרים (שלא מחמת אי התאמה או פגם) המפורסמת להלן.

בכל מקרה בו יבצר מהחברה לספק מוצר שהוזמן מכל סיבה שהיא, הינה רשאית לבטל את הזמנת הלקוח ולהחזיר לו את תמורת העסקה תוך עד 14 ימי עסקים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה ללקוח. עם ביצוע הזמנה באתר הנך מאשר ומוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.

מוצרים המסופקים במשלוח, יסופקו לכתובת שתסופק על ידי הגולש, הנך מתבקש לוודא, בטרם שליחת ההזמנה, כי הכתובת למשלוח הוזנה נכון. החברה לא תשא בכל אחריות במשלוח לכתובת שגוייה.

למען הסדר הטוב, יובהר כי אין באמור במסמכים המחייבים ובתנאים המפורטים בהם בכדי לגרוע מהתנאים הכללים הנוגעים לרכישות ולהזמנות מוצרים מהחברה והינך כפוף, בכל רכישה או הזמנה גם לתנאים הכללים כפי שיופרסמו מעת לעת.

בכל מקרה בו אינך בטוח לגבי רכישה כל שהיא, אנו ממליצים לצור איתנו קשר באופן ישיר ונשמח לסייע, ניתן לפנות אלינו לשירות הלקוחות בטלפון מספר 0733869292 או במייל לכתובת contactisrael@OPTICAL-CENTER.COM כמפורט באתר.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

ביטול עסקה והחזרה או החלפה של מוצר יעשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

מובהר כי לא ניתן יהיה להחזיר או להחליף מוצר שהוזמן בהתאמה אישית ללקוח כמו מוצרים המוזמנים על פי מרשם, עדשות מגע שיוצרו במיוחד, משקפי שמש שבוצעה בהם התאמה לבקשת הלקוח, משקפי שמש אופטיות ומשקפי ראיה.

לא ניתן לקבל החזר כספי על חלק מרכישה או הזמנה של מוצרי 1+1 או מוצרי מבצע המשלבים מספר מוצרים, הלקוח רשאי לבטל את העסקה כולה (במידת האפשר ובכפוף לאמור במסמך זה) בלבד.

מוצרים שניתן להחזיר בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולהוראות המסמכים המחייבים ותנאי העסקה של אותו מוצר, יש להחזיר לאחד מסניפי הרשת בתאום מראש מול מוקד שירות הלקוחות. כתובת: בן יהודה 2, ירושלים 9462201

מניעת או הגבלת גישה ושימוש באתר

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לה, החברה תהיה רשאית להגביל או למנוע את השימוש באתר מכל משתמש אשר:

  1. ביצע או מבצע, תוך שימוש באתר, פעולה בלתי חוקית או פעולה המפרה כל דין,
  2. מתחזה למשתמש אחר או שהזין פרטי זיהוי שאינם נכונים בעת ההרשמה לאתר,
  3. מפר תנאי מתנאי מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש או כל אחד מהמסמכים המחייבים (כהגדרתם במדיניות הפרטיות),
  4. פוגע בהתנהלותו או הפעלתו התקינה של האתר או המנסה לגוע בהתנהלותו או הפעלתו התקינה של האתר,
  5. פוגע בשמה הטוב של החברה.

 

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות תנאי השימוש ויתר המסמכים המחייבים (מועד העדכון האחרון של תנאי השימוש הינו כפי המופיע בראש מסמך זה) ועל כן אנו ממליצים לך להתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי השימוש בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. במידה ותנאי השימוש יתוקנו בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

 

שונות

על תנאי שימוש אה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית תהיה מסורה בידי בתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו בלבד.

כל שיהוי מצד החברה במימוש זכות כלשהי מהזכויות העומדות לה על פי תנאי שימוש אלה לא תחשב כוויתור או השלמה או הסכמה או הודאה בדבר ויתור על הזכות האמורה ולא יהי בכל משום מניעה כנגדה מלעמוד על זכויותיה בכל עת.

הוראה בתנאי שימוש אלה אשר הוצהר לגביה על ידי רשות מוסמכת או בית משפט כי היא בטלה או בלתי אכיפה, תופרד מיתר הוראות תנאי השימוש ולא יהיה בכך כדי להשפיע על תקפותן ואכיפתן של יתר הוראות תנאי השימוש.

החברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו מטעמו כתוצאה משימוש באתר, מובהר כי המידע המוצג באתר הינו מידע כללי ואין לעשות בו כל שימוש אישי או אחר או להסתמך עליו ללא בחינה והתאמה אישית לצורך של הגולש.

המשתמש מאשר ומסכים, בעצם שימושו באתר, כי הרשומות הנשמרות אצל החברה, במידה וישמרו, יהוו ראיה לכאורה לנכונותם בכל הנוגע לפעולות הנעשות באתר.

הוראות תנאי שימוש אלה יחולו לגבי השימוש באתר בעזרת מכשיר מכל סוג שהוא ובכל דרך המאפשרת גישה ו\או שימוש באתר על ידי הגולש (לרבות מכשירים סלולארים, מחשבי כף יד וכו' וכן כל אמצעי תקשורת אחר).

 

צור קשר

הנך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה במייל לכתובת contactisrael@OPTICAL-CENTER.COM, או טלפונית למספר 0733869292 ואנו נעשה כל מאמץ לענות לפנייתך במהירות.

צור קשר

תמיכה וייעוץ

צור קשר בצאט לקניית אונלין מיום ראשון עד חמישי משעה 10:00 עד 18:00

טל 3098*

.

ניוזלטר

קבל כל העדכונים שלנו

יתרונות אופטיקל סנטר אונליין

קנה בבטיחות

הסדר קופות חולים

הסדר קופות חולים

גלה
ביטוח שנה

ביטוח
שנה

גלה
מחיר מיוחד אינטרנט

מחיר מיוחד אינטרנט

גלה
משלוח מהיר

משלוח מהיר

גלה